Efektywna współpraca w zespole

CEL SZKOLENIA:
– poznanie mechanizmów wpływających na skuteczność zespołu
– zdiagnozowanie indywidualnego wkładu w pracę zespołu
– poznanie stylu uczestniczenia w zespole
– poznanie sposobów komunikowania się w różnych sytuacjach pracowniczych: informacje zwrotne, konflikty, prośby, oczekiwania.

Czytaj całość »

Prowadzenie spotkań i zebrań

CEL SZKOLENIA:
Nabycie umiejętności prowadzenia spotkań zespołu
przedstawienie zasad prowadzenia dobrych spotkań biznesowych z pracownikami
poznanie metod, technik pracy z zespołem.

Czytaj całość »

Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności

CEL SZKOLENIA:
Nabycie umiejętności wartościowania zadań, nadawania rangi i przekazywania podwładnym
przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości pracownika
poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień
podniesienie umiejętności prowadzenia rozmowy z pracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania.

Czytaj całość »

Coaching w zarządzaniu

CEL SZKOLENIA:
Zdobycie umiejętności rozwoju zespołu zespołu
poznanie sposobów podnoszenia efektywności pracy zespołu i odpowiedzialności za zadania
rozwój kompetencji związanych ze stylem zarządzania.

Czytaj całość »

Przywództwo

CEL SZKOLENIA:
Zdobycie umiejętności podnoszenia efektywności pracy zespołu
zrozumienie mechanizmów występujących w grupie pracowników
radzenie sobie w sytuacjach trudnych podczas współpracy z zespołem
wpływanie na zachowania pracowników.

Czytaj całość »

Rozwój umiejętności menedżerskich

CEL SZKOLENIA:
Poznanie podstawowych ról i zadań menadżera
identyfikacja stylów zarządzania
poznanie mechanizmów funkcjonowania zespołu
nabycie umiejętności komunikowania pochwał i kar
zdobycie wiedzy na temat pozafinansowych źródeł motywacji.

Czytaj całość »

Zarządzanie i organizacja czasu pracy

CEL SZKOLENIA:
Nauczenie ustalania priorytetów i precyzyjnych oraz realistycznych celów
dostarczenie okazji do refleksji i zaplanowania konkretnych zmian w sposobie organizacji czasu i planowania, a także efektywnej realizacji zadań
nabycie umiejętności określania hierarchii działań i optymalnego podziału odpowiedzialności oraz eliminacji zjawisk powodujących marnotrawstwo czasu.

Czytaj całość »