YouTube marketing strategie reklamowe na 2017 r.

REALIZOWANE NA SZKOLENIU ZAGADNIENIA:

 • Rynek Social Media w Polsce i na Świecie – wprowadzenie do tematu Social Media, omówienie kluczowych zagadnień, wskazanie aktualnych trendów i potencjalnych ścieżek rozwoju
 •  YouTube w liczbach – ważne dane statystyczne, liczby i informacje, które pozwalają zrozumieć fenomen portalu i ocenić jego potencjał marketingowy i reklamowy
 • Tworzenie i zarządzanie kanałami na YouTube

Czytaj całość »

Social Media Marketing reklama na Facebooku w 2017 r. kierunki, możliwości, strategie

REALIZOWANE NA SZKOLENIU ZAGADNIENIA:

 • Rynek Social Media w Polsce i na Świecie – wprowadzenie do tematu Social Media, omówienie kluczowych zagadnień, wskazanie aktualnych trendów i potencjalnych ścieżek rozwoju
 •  Facebook w teorii i praktyce – portal w liczbach, ważne dane na temat Facebooka, jego działalności, polityki i misji
 • Budowa strony firmowej na portalu – zakładanie konta i fanpage (strony firmowej) na Facebooku

Czytaj całość »

Copywriting sprzedażowy i SEOcopywriting – pisanie tekstów, które sprzedają i pozycjonują

REALIZOWANE NA SZKOLENIU ZAGADNIENIA:

 • Copywriting – wprowadzenie do copywritingu, omówienie kluczowych zagadnień, wskazanie aktualnych trendów
 •  Copywriting sprzedażowy – tworzenie tekstów do sklepów internetowych i na strony internetowe, pozwalających generować sprzedaż towarów i usług
 • SEO copywriting – pisanie unikalnych tekstów „spod palca” vs. automatyczne generatory treści – szanse, możliwości, zagrożenia; implementacja treści w strukturze kodu strony/sklepu

Czytaj całość »

Analityka webowa – co powinieneś, a co musisz wiedzieć o Twoich klientach z sieci

REALIZOWANE NA SZKOLENIU ZAGADNIENIA:

 • Narzędzia analityczne – wprowadzenie do analityki webowej, podział i omówienie narzędzi analitycznych
 • Google Analytics (GA) – zakładanie konta Google, generowanie i implementacja skryptu GA, testowanie
 • Google Analytics raporty – omówienie i analiza raportów, interpretacja raportów, planowanie strategii marketingowych w oparciu o dane zebrane w raportach

Czytaj całość »

SEM (Google AdWords) vs SEO (pozycjonowanie) – jaką strategię pozyskiwania ruchu wybrać w 2017 roku?

REALIZOWANE NA SZKOLENIU ZAGADNIENIA:

 • Google AdWords – wszystko, co musisz wiedzieć o najważniejszym produkcie reklamowym Google: zakładanie konta, tworzenie i optymalizacja kampanii reklamowych, raportowanie i analiza wyników
 • Generowane i mierzenie konwersji – tworzenie skutecznych kampanii reklamowych w oparciu o Google AdWords – jak tworzyć kampanie, które będą realizowały strategie i cele marketingowe oraz sprzedażowe (konwersje sprzedażowe)
 • Analityka webowa wspierana przez AdWords – ustalanie i mierzenie konwersji, łączenie kont AdWords z Google Analytics i Google Webmaster Tools, raportowanie, analiza i wnioski

Czytaj całość »

E-commerce w Polsce i na Świecie w 2017 r. – gdzie inwestować budżet reklamowy

REALIZOWANE NA SZKOLENIU ZAGADNIENIA:

 • Rynek e-commerce w Polsce w liczbach – to zbiór ważnych danych statystycznych, tabel, wykresów i infografik, obrazujących rynek e-commerce w 2015 r., pozwoli zrozumieć procesy zachodzące w świecie e-commerce i zastosować tę wiedzę do rozwoju własnego biznesu
 • Kierunki rozwoju sprzedaży w Internecie w 2016 roku – te informacje pozwolą opracować nowe, bądź zmodyfikować aktualne strategie sprzedażowe w oparciu o bieżące trendy oraz najnowsze dane statystyczne i dane analityczne z 2015 roku
 • Skuteczne kanały marketingowe – określenie i pogrupowanie kanałów marketingowych (reklama display, SEO i SEM, aukcje, porównywarki, newslettery, mailingi, portale lokalne i branżowe, inne). Opracowanie strategii marketingowej i rozdysponowanie budżetu pod kątem maksymalnej realizacji celów

Czytaj całość »

Skuteczne rozmowy windykacyjne

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników ze skutecznymi technikami odzyskiwania płatności rozwój świadomości finansowej związanej z konsekwencjami długów przygotowanie do asertywnej postawy wobec dłużników.

Czytaj całość »

Efektywna współpraca w zespole

CEL SZKOLENIA:
– poznanie mechanizmów wpływających na skuteczność zespołu
– zdiagnozowanie indywidualnego wkładu w pracę zespołu
– poznanie stylu uczestniczenia w zespole
– poznanie sposobów komunikowania się w różnych sytuacjach pracowniczych: informacje zwrotne, konflikty, prośby, oczekiwania.

Czytaj całość »

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI i MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU W MIEJSCU PRACY (wraz z kompletem wniosków, oświadczeń i wzorów prawem wymaganej dokumentacji antymmobingowej)

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy są problemami dużej liczby przedsiębiorstw. Zjawiska te zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii i braku inicjatywy oraz aktywności ze strony pracowników. Są one także powodem występowania przez pracowników z pozwami, co z jednej strony prowadzi często do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza mobbingu i zachowań dyskryminacyjnych,   a z drugiej jest źródłem odpowiedzialności finansowej pracodawców.

Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, ale jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu – może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem, jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r. (sygn. I PK 35/11).

Czytaj całość »

Prawo pracy wraz z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy w 2015 i 2016 r. (wraz z kompletem wniosków, oświadczeń i wzorów innych dokumentów)

W trakcie tego szkolenia omówione zostaną problemowe zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Czytaj całość »